Meny

Øyelokkoperasjon

Har du tunge øyelokk, poser under øynene eller ser trøtt ut uten å være det? De fleste merker aldersforandringer først rundt øynene.

Øyelokkoperasjon

Har du tunge øyelokk, poser under øynene eller ser trøtt ut uten å være det? Har du et innsøkk under øynene, eller ligger øyenbrynet på øyelokket? De fleste merker aldersforandringer først rundt øynene. Årsaken er som regel hud- og fettoverskudd på øyelokkene, reduksjon eller forflytting av underhudsfett eller nedsunket pannehud. Dette kan korrigeres ved hjelp av øyelokkoperasjon.

Ved øvre øyelokkoperasjon blir som regel hud- og fettoverskudd fjernet. Noen ganger anbefaler vi øyelokkoperasjon i kombinasjon med oppstramming av øyenbrynet. Ved nedre øyelokkoperasjon fjernes enten hud og fett (ved overskudd) eller manglende volum erstattes med eget fett (ved innsøkk). Øvre og nedre øyelokk kan opereres samtidig eller hver for seg.

Ved øvre øyelokk fjernes hudoverskuddet med et snitt i øyelokksfuren. Arrene etter operasjonen blir etter hvert lite synlige. Ved fettfremfall blir det redusert dersom det eksisterer, og øyenbrynene kan eventuelt løftes samtidig.

Ved nedre øyelokk er det to forskjellige inngrep. Ved fett- og hudoverskudd blir dette korrigert som regel med fjerning av fettet og huden og snittet legges innenfor øyelokket (ved ren fettfjerning uten hudoverskudd), eller rett under vippene (om huden samtidig skal strammes opp). Ved mangel av underhudsfett behandles dette med fettransplantasjon hvor det hentes fett fra andre steder på kroppen og plasseres forsiktig under huden hvor fettet mangler.

Kan jeg bli operert for øyelokkoperasjon?

Øyelokkoperasjon med oppstramming av øvre øyelokk og øyenbryn utføres vanligvis hos godt voksne pasienter, fordi dette først og fremst er aldersforandringer. Det samme gjelder fett- og hudoverskudd på nedre øyelokk.

Det er kun et fåtall pasienter hvor hudoverskudd på øvre øyelokk er medfødt, og hvor det oppstår problemer allerede etter tenårene. Derimot er det ikke så sjelden at pasienter allerede i ung alder plages med enten rent fettoverskudd eller fettmangel på nedre øyelokk.

Pasienter som vurderer øyelokkoperasjon, kan ikke være allergisk mot narkose- eller bedøvelsesmidler. Øyelokkoperasjon utføres i lokalbedøvelse kombinert med beroligende medikamenter (såkalt likegladsprøyte).

Før operasjonen må man være frisk, og ikke ha noen pågående infeksjoner, spesielt ingen aktive hudsykdommer i operasjonsområdet. Medisiner som har blodfortynnende virkning og som øker blødningsrisikoen må, etter avtale med behandlende lege, kuttes ut to uker før operasjonen. Om medisinene ikke kan kuttes ut på grunn av sykdommen bør man ikke operere grunnet økt blødningsrisiko.

Tidligere operasjoner, spesielt på nedre øyelokk, kan redusere mulighetene for ytterlige korreksjoner på grunn av økt komplikasjonsrisiko.

Book en uforpliktende konsultasjon.

Back to Blog