Meny

Hva skjer under en konsultasjon?

Alle pasienter må gjennom en konsultasjon før operasjon. Som regel skjer denne noen uker før et planlagt inngrep.

På Plastikkirurgisk Institutt blir konsultasjonen gjennomført av vår erfarne plastikkirurg dr. Stefan Emmes. Emmes stiller deg spørsmål rundt din medisinske status; tidligere eller aktuelle sykdommer, tidligere operasjoner, bruk av medikamenter og lignende. Deretter blir en undersøkelse gjennomført, og Emmes vurderer dine muligheter for videre behandling.

Er du egnet for inngrep får du informasjon om selve operasjonen, forholdsregler for tiden før og etter inngrepet, og Emmes svarer på dine spørsmål. Vi i Plastikkirurgisk Institutt er opptatt av å gi informasjon, og svare på spørsmål, om hvilke forandringer et inngrep vil medføre.

For pasienter med lang reisevei tilbyr vi konsultasjon via telefon. I forkant sender du bilder på e-post til dr. Stefan Emmes, og du vil deretter få tilbakemelding på om inngrepet passer for deg. En grundig vurdering kan også bli gjennomført dagen før den planlagte operasjonen.

Konsultasjon hos oss er uforpliktende.

Les flere artikler