Hvem er Plastikkirurgisk Institutt?

Posted by Stefan Emmes on 28.01.21 14:00

plastikk_kirurgiske

Plastikkirurgisk Institutt er en spesialklinikk for kosmetisk kirurgi. Vi er en av landets første privatklinikker for kosmetisk kirurgi. Instituttet ligger på Nesttun i Bergen.

Vi utfører de fleste typer kosmetiske operasjoner og behandlinger som ansikts- og brystoperasjoner – også hos menn. Vi utfører også fettsuging/liposculpture og oppstramming (figurforming). Dessuten tilbyr vi som våre spesialområder nesekorreksjon, fettransplantasjon og intimkirurgi.

Vi tilbyr også behandling av lipødem. Dr. Stefan Emmes, vår dyktige kirurg ved Plastikkirurgisk Institutt, sitter i fagutvalget til Norsk lymfødem- og lipødemforbund, og hjelper kvinner rammet av sykdommen.

Vi har som målsetning om å gi et tilbud av høy kvalitet med et prisnivå som gjør det mulig å benytte seg av våre tjenester. Vi legger vekt på å opprettholde en vennlig og trygg atmosfære slik at både inngrepet og oppholdet etterpå oppleves som noe positivt. Vi etterstreber å ivareta pasientenes behov for diskresjon og anonymitet.

Hvem er vi i plastikkirurgisk institutt?

Hos oss jobber Dr. Stefan Emmes, Stefanie Emmes, Johanne Sandal Solheimslid, Astrid Davidsen Aspevik og Dr. Ståle Brekke.

Dr. Stefan Emmes er daglig leder ved Plastikkirurgisk Institutt. Det er dr. Emmes du møter under konsultasjon og som utfører samtlige planlagte inngrep. Etter operasjonen utfører dr. Emmes sårkontroll og bandasjeskift, og er tilgjengelig for deg også i den første fasen etter inngrepet.

Stefanie Emmes har ansvar for pasientjournaler og det administrative arbeidet ved klinikken. Johanne Sandal Solheimslid assisterer dr. Emmes ved operasjoner og er ansvarlig for drift og hygiene ved operasjonsenheten.

Astrid Davidsen Aspevik tar vare på våre pasienter under operasjonen og har ansvar for overvåkningen av pasienter etter utført inngrep. Dr. Ståle Brekke er narkoselegen tilknyttet Plastikkirurgisk Institutt. Han utfører alle narkoser hos våre pasienter og planlegger smertebehandlingen etter inngrepet.

Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe deg.

Topics: Om oss

Om oss

Vår målsetting er å gi deg et tilbud som har høy kvalitet med et prisnivå som gjør det mulig for vanlige mennesker å benytte seg av tjenestene våre. Vi legger vekt på å opprettholde en vennlig og trygg atmosfære slik at både inngrepet og oppholdet etterpå skal oppleves som positivt. Vi ivaretar alltid pasientenes behov for diskresjon og anonymitet.

Abonner på bloggen

Nylige innlegg