Meny

Hvem er Plastikkirurgisk Institutt?

Plastikkirurgisk Institutt er en spesialklinikk for kosmetisk kirurgi. Vi er en av landets første privatklinikker for kosmetisk kirurgi. Instituttet ligger på Nesttun i Bergen.

Vi utfører de fleste typer kosmetiske operasjoner og behandlinger som ansikts- og brystoperasjoner – også hos menn. Vi utfører også fettsuging/liposculpture og oppstramming (figurforming). Dessuten tilbyr vi som våre spesialområder nesekorreksjon, fettransplantasjon og intimkirurgi.

Vi tilbyr også behandling av lipødem. Dr. Stefan Emmes, vår dyktige kirurg ved Plastikkirurgisk Institutt, sitter i fagutvalget til Norsk lymfødem- og lipødemforbund, og hjelper kvinner rammet av sykdommen.

Vi har som målsetning om å gi et tilbud av høy kvalitet med et prisnivå som gjør det mulig å benytte seg av våre tjenester. Vi legger vekt på å opprettholde en vennlig og trygg atmosfære slik at både inngrepet og oppholdet etterpå oppleves som noe positivt. Vi etterstreber å ivareta pasientenes behov for diskresjon og anonymitet.

Hvem er vi i plastikkirurgisk institutt?

Dr. Stefan Emmes er daglig leder ved Plastikkirurgisk Institutt. Det er dr. Emmes du møter under konsultasjon og som utfører samtlige planlagte inngrep. Etter operasjonen utfører dr. Emmes sårkontroll og bandasjeskift, og er tilgjengelig for deg også i den første fasen etter inngrepet.

Sammen med Dr. Stefan Emmes jobber det et profesjonelt team som tilstreber å ivareta pasientenes behov for diskresjon og anonymitet, og som legger vekt på å opprettholde en vennlig og trygg atmosfære slik at både inngrepet og oppholdet etterpå oppleves som noe positivt.

Stefanie Emmes har ansvar for pasientjournaler og det administrative arbeidet ved klinikken.

Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe deg.

Back to Blog