Meny

Spørsmål du bør stille under konsultasjon

Under konsultasjonen vil vår erfarne plastikkirurg dr. Stefan Emmes stille spørsmål rundt din medisinske status for å vurdere mulighetene dine for videre behandling. Likevel vet vi at pasienters utgangspunkt før konsultasjonen varierer, og fordrer individuelle oppklaringer i forkant. Vi har derfor listet opp en rekke spørsmål som det kan være lurt å stille under konsultasjonen, for å sikre at inngrepet står til forventning. 

Spørsmål

Hvilke resultater kan jeg forvente å se etter operasjonen?

Det er en fordel for både pasient og kirurg at ønsket resultat avklares på forhånd. På den måten sikrer du et realistisk bilde for hva inngrepet oppnår, og at du blir fornøyd etter endt behandling. 

Kan jeg få se noen før-og-etter bilder?

Bilder kan være med på å eksemplifisere hvilke resultat man kan forvente.

Hvilke komplikasjoner er forbundet med inngrepet? 

For å ikke møte på noen uønskede overraskelser, bør du ha et klart bilde på hvilke komplikasjoner som kan forekomme. 

Hvordan er tilhelingstiden? 

Forhør deg om hva som skjer rett etter operasjonen, hva man bør og ikke bør gjøre før ferdig tilheling og om det er noen anbefalte medisiner for å minske eventuelle smerter. For noen inngrep behøver hjelp til å gjennomføre daglige gjøremål, og bør da ha avklart med en hjelper i forkant. 

Når kan jeg ta del i daglige aktiviteter igjen? 

Noen inngrep krever at man tar avstand fra daglige aktiviteter som jobb, trening, reise og skole i en periode. Denne perioden krever ofte litt planlegging, og kan derfor være greit å vite lengden av før operasjonen. 

Hvilken type anestesi krever behandlingen? 

Vi skiller mellom lokal anestesi, regional anestesi og narkose. 

Hvilke prosedyrer følges dersom det oppstår et uhell? 

Statistisk sett kan selv de mest kvalifiserte legene som utfører de mest rutinemessige prosedyrene møte på komplikasjoner. Det er derfor en selvfølge at enhver seriøs klinikk har prosedyrer for hvordan slike situasjoner håndteres. 

Hvordan kommer arr fra operasjonen til å se ut? 

Dr. Emmes gjør alltid sitt beste for å minimere synligheten av arr som følger av behandling. For noen inngrep er det uungåelig, og det kan i disse tilfeller være greit å vite hvordan de kommer til å se ut. 

Hvor mange oppfølgingstimer trenger jeg?

Noen behandlinger krever oppfølgingstimer, og mengden vil variere ut fra behandlingstype og omfang. 

Hvor lenge kommer resultatene av behandlingen til å vare? 

Det kan være snakk om en engangsbehandling, behandling med vedlikehold eller behandling som krever revisjonskirurgi etter en viss tid. 

 

Denne listen dekker mye, men i konsultasjon hos oss kan du føle deg trygg til å spørre om hva en du lurer på. 

Book en uforpliktende konsultasjon.

Les flere artikler