Meny

Tips til deg som vurderer kosmetisk plastikkirurgi

Kosmetisk plastikkirurgi er i nyere tid gått fra å bli sett ned på av mange, til allment akseptert i det norske samfunnet. I dag er det kjent for de fleste, og vi ser en økning av pasienter som søker vår ekspertise og behandlingsmetoder. 

Dette bør du tenke over 

Er dette noe jeg virkelig trenger/ønsker, eller kan jeg gjøre noe med det selv? 

Vi har alle ulike ønsker og behov som stammer fra individuelle faktorer. Det være seg livsstilssykdommer, medfødte plager eller ønske om bedre selvbilde. Før man bestemmer seg for å få utført en kosmetisk plastikkirurgisk operasjon bør du tenke nøye igjennom hvor ønsket eller behovet stammer i fra. Basert på dette danner du et klarere bilde av hvilken behandlingsmetode som egner seg best for å håndtere dine utfordringer. 

Snakk med fastlegen din og de som kjenner deg best

Det er lett å gå seg blind på egne utfordringer når man står oppi dem selv. Da er det til stor hjelp med en upartisk formening fra en utenforstående om hvordan man bør gå frem. Fastlegen din kan være med på å finne gode løsninger sammen fra et allmennmedisinsk perspektiv. De som kjenner deg best kan være gode støttespillere i å vurdere løsningen du har kommet frem til. 

Innhent så mye informasjon du kan om utfordringen din i forkant av konsultasjonen hos plastikkirurgen

Du bør bruke nettet for alt det er verdt. Søk informasjon om komplikasjonene du opplever, og les deg opp på ulike pasienthistorier.

Ta deg tid til å finne riktig klinikk og kirurg for deg

Viktigheten av tillit til legen som menneske og dennes faglige kompetanse kan ikke understrekes nok. Denne vurderingen er helt avgjørende for et vellykket resultat, og man kan danne seg en formening både i forkant, og under konsultasjon. 

Finn en erfaren, ærlig og profesjonell kirurg 

Vi anbefaler alltid å lese seg opp om den aktuelle kirurgen i forkant av møtet. Her forsikrer man seg om at den som skal gjøre inngrepene har gjort det mange ganger før, og vil deg det beste.  

Ta med en person du stoler på i konsultasjon 

Etter endt konsultasjon skal man føle seg trygg, hørt og ivaretatt. Ved å ta med seg en person man stoler på kan man forsikre seg fra en utenforstående, dersom man er i tvil.  

Er du usikker etter konsultasjonen bør du vente 

Som nevnt skal man være sikker før man bestemmer seg for å gjennomføre et inngrep. Opplever du noen tvil etter konsultasjon, anbefaler vi deg derfor å vente. 

Den perfekte timingen for å bli operert kommer ikke av seg selv

Ideelt sett kom det en periode hvor tiden før, under og etter operasjonen var tilrettelagt av seg selv. I den virkelige verden krever en kosmetisk plastikkirurgisk operasjon mye planlegging i forkant. Det krever litt arbeid, men er verdt det etter endt behandling. 

 

Det er vår jobb som klinikk å vurdere gevinsten du som pasient har av inngrep, sett opp mot risikoen du utsettes for. Dette er vår garanti, og vi gjør alt vi kan for at du ska bli fornøyd, og at forventningene dine blir oppfylt. 

 

Book en uforpliktende konsultasjon.

Les flere artikler