Meny

Fettsuging - Power Assisted Liposuction

Fettsuging har blitt gjennomført siden 70-tallet. Metoden baserer seg på å bedøve underhudsfett med store mengder (ofte flere liter) fortynnet bedøvelsesvæske. Deretter blir kanyler ført frem og tilbake under huden. Ved hjelp av undertrykk blir fettcellene sugd ut.

I begynnelsen ble det brukt forholdsvis store kanyler og det kostetiske resultatet var derfor ofte ikke særlig presist. Det forekom ujevnheter og synlige søkk i huden. Med tiden har derimot kanylene blitt tynnere som i større grad førte til forutsigbar effekt. Kirurgen måtte fortsatt bruke egen kraft for å bevege kanylene gjennom fettvev og dette kunne være nokså slitsomt, spesielt om kirurgen skulle fjerne store mengder fett.

Power assisted liposuction

På slutten av 90-tallet ble derimot PAL (Power Assisted Liposuction) introdusert. Konseptet baserer seg på at kirurgens manuelle innsats blir erstattet av et motordrevet håndstykke som styrer sugekanylen med ørsmå, lynraske bevegelser gjennom fettvevet; et såkalt oscillerende sug. Dette ble ansett på som et stort framskritt sammenlignet med tidligere metoder. Nå arbeider kirurgen både raskere og mer effektivt enn før, samtidig som metoden er mer skånsom for pasienten sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Sist, men ikke minst, har presisjonsnivået økt. Det vanskeligste med fettsuging var lenge å lage pene og umerkelige overganger mellom behandlede og tilstøtende områder, eventuelle mindre ujevnheter har pasienten vanligvis måttet akseptere. Med vårt nye fettsugingsutstyr er ikke dette lengre et problem. Derfor er metoden også egnet for figurforming, eller liposkulpture, hvor mindre mengder fett blir fjernet for å oppnå en mer harmonisk kroppsform.

Behandlingen egner seg best for pasienter som er normalvektige, men som har et fåtall avgrensede fettdepoter. Typiske eksempler er såkalte «ridebukselår» eller kraftige påleiringer i hofteregionen.

Les mer om våre behandlinger innen fettsuging.

Les flere artikler