Meny

Rekonstruktiv intimkirurgi og estetisk intimkirurgi

Intimkirurgi er et samlebegrep for operasjoner og behandlinger i genitalområdet hos kvinner og menn. Intimkirurgi blir også omtalt som kosmetisk eller estetisk gynekologisk kirurgi for kvinner, og kosmetisk eller estetisk urologisk kirurgi for menn.

Et intimkirurgisk inngrep skal hjelpe pasienter som sliter med fysiske og psykiske plager knyttet til genitalområdet. Personer som har behov for intimkirurgi har som regel et medfødt eller et aldersrelatert problem i genitalområdet, men det kan også være forårsaket av skade eller sykdom, eller oppstått i sammenheng med svangerskap og fødsel.

Rekonstruktiv intimkirurgi og estetisk intimkirurgi

Vi skiller mellom rekonstruktiv intimkirurgi og estetisk intimkirurgi. Rekonstruktiv intimkirurgi dreier seg om behandling av funksjonssvikt eller plager i kjønnsorganet, eller for å korrigere eller gjenopprette tap av deler eller hele kjønnsorganet. Rekonstruktiv intimkirurgi kan for eksempel være en rekonstruksjon av ytre kjønnslepper etter kreft. Estetisk intimkirurgi har som mål å forbedre utseende av de ytre genitalier. Estetisk intimkirurgi kan for eksempel være oppstramming av ytre kjønnslepper.

Rekonstruktive og estetiske behandlinger kan være flytende, og er nødvendigvis ikke strengt avgrenset fra hverandre. Ved en behandling kan vi som regel forandre kjønnsorganet etter pasientens ønske eller rekonstruere deler av kjønnsorganet etter skade eller sykdom.

Resultat av intimkirurgi

Som ved alle inngrep er resultatet etter intimkirurgi avhengig av utgangspunktet. Den opprinnelige formen, asymmetri, mengden underhudsfett, hudelastisitet og hengepreg har alle innflytelse på formen av genitalia etter inngrepet.

Ved en konsultasjon vil vi i størst mulig grad informere deg om muligheter og begrensninger ved planlagt inngrep. Vi garanterer en formforandring/forbedring som blir dokumentert med bilder tatt før og etter operasjonen, uten at dette må 100 % samsvare med pasientens ønsker om korreksjon. Arrene etter operasjonen blir som regel etter bare noen uker såpass lite påfallende at de blir vanskelige å finne igjen, og etter to til tre måneder kan du leve som før.

Les mer om våre behandlinger innen intimkirurgi.

Back to Blog